527 - Monetary transmission in six EU-countries: an introduction and overview

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 29 november 1997

Het rapport geeft een overzicht van de verschillende monetaire transmissiekanalen met speciale aandacht voor kredietkanalen en asymmetrische effecten van monetair beleid. Recent verschenen empirische studies op dit gebied voor de EU-lidstaten Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, België en Nederland worden geïnventariseerd. Op basis van deze inventariserende literatuurstudie over monetaire transmissie in Europa kunnen enkele monetaire beleidsimplicaties worden getrokken. Een conclusie is dat de monetaire beleidsauthoriteiten rekening dienen te houden met het totale spectrum van transmissie- kanalen, en - in de EMU-context - met verschillen in het transmissieproces tussen landen. De empirische literatuur laat veelal het Verenigd Koninkrijk als een 'outlier' zien, terwijl de uitkomsten voor Duitsland en Frankrijk opmerkelijk overeenkomen. Een andere beleidsrelevante conclusie is dat een monetaire beleidswijziging versterkt kan worden door kredietkanalen. Het meest overtuigende empirische bewijs voor het bestaan van kredietkanalen wordt gevonden voor Italië. Tot slot kan een verkrappend monetair beleid meer effectief zijn in het vertragen van de economische groei dan een ruim monetair beleid in het stimuleren ervan. Empirisch onderzoek van ondergetekende laat een zwakke vorm van dergelijke asymmetrische effecten van monetair beleid zien voor Frankrijk, Italië en België.