526 - Central bank independence and monetary policy: on a national and European level

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 6 november 1997

In het rapport wordt, na een korte inleiding over de karakteristieken van centrale banken, ingegaan op de kwestie van de onafhankelijkheid en het monetaire beleid. Beide aspecten zijn nader geanalyseerd in een beschouwing over de Duitse Bundesbank en de Nederlandsche Bank. In de laatste paragraaf is afzonderlijk aandacht besteed aan de onafhankelijkheid van de toekomstige Europese Centrale Bank.