521 - On the determination of the DM-dollar exchange rate: Bekx and Tullio's 1989-study revisited

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 6 oktober 1997

Dit rapport evalueert de uitkomsten in het artikel van Bekx en Tullio,die als eersten de geldvraag in Europa als geheel hebben onderzocht. Hun studie fungeert daarom als standaardreferentie in de literatuur over de geldvraag in Europa. Dit is enigszins verrassend omdat Bekx en Tullio zich primair richten op het beloop van de DM-dollar wisselkoers. Zij hanteren het monetaristische model voor de wisselkoersvorming en in dat kader wordt de vraag naar geld geanalyseerd. Hun onderzoek leidde tot de conclusie dat als gevolg van de oprichting van het EMS de DM-dollar koers beter beschreven wordt door de 'fundamentals' in Europa als geheel dan door die van alleen Duitsland. Bovendien betogen zij dat valuta- substitutie een belangrijke invloed heeft op de vraag naar geld. De uitkomsten in het rapport geven aan dat de conclusies van Bekx en Tullio niet gerechtvaardigd zijn. Valutasubstitutie blijkt geen invloed op de vraag naar geld te hebben en er is geen aanwijzing dat de DM- dollar wisselkoers beter verklaard wordt door de Europa-brede 'fundamentals' dan door die van alleen Duitsland.