518 - EMU: a story of success if the rules of the game are followed

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 6 september 1997

Na een korte historische terugblik op de wordingsgeschiedenis van de EMU, komt de theorie van de 'optimum currency area' aan de orde en worden de potentiële voordelen van de euro belicht. De 'rules of the game' zijn ingedeeld in de korte termijn (vasthouden aan de convergentiecriteria en het stabiliteitspact) en de langere termijn (versterking van de politieke structuur van de Europese Unie) om van daaruit een brug te slaan naar de financiële markten in Zuidoost-Azië. Deze studie werd gepresenteerd op de Federal Reserve Bank van San Francisco naar aanleiding van een aldaar in september 1997 gehouden congres over de financiële markten in Zuidoost-Azië.