515 - De economische en financiële ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1814-1830

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 6 september 1997

Dit rapport geeft een op recente literatuur gebaseerd beeld van de financieel-economische initiatieven van Koning Willem I in de periode dat Nederland en België onder zijn kroon verenigd waren. De conclusie luidt dat Willem I een vorst is geweest met visie en talent. Zijn beleid op economisch terrein was gedurfd en vooruitstrevend maar van zijn uiteindelijke doel, een volledige integratie tussen Noord en Zuid, kwam niets terecht. Daarvoor bleken ondermeer de tegenstellingen tussen het op handel ingestelde Noorden en het op industrie georiënteerde Zuiden te groot.