512 - Gevolgen van de dynamiek in de rente-termijnstructuur voor het risicomanagement van banken: een analyse van value-at-risk modellen

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 6 september 1997

Deze studie beoogt aan te geven welke elementen belangrijk zijn bij de bepaling van value-at-risk (VaR) maatstaven voor portfolio's met vastrentende waarden. Daartoe zijn de drie volgens de Bazelse richtlijnen toegestane berekeningsmethoden van VaR-maatstaven onderzocht: historische simulatie, Monte-Carlo-methode en variantie-covariantie methode. De analyse laat zien dat uitgaande van een normale verdeling en een tijdsvariƫrende variantie van rentemutaties, een combinatie van de Monte-Carlo en variantie-covariantie methode de VaR-maatstaven adequaat berekent. Andere voor de hand liggende berekeningswijzen, waaronder die welke uitgaan van t-verdeelde rentemutaties en evenwichtsrelaties tussen de verschillende renteniveau's, blijken uiteindelijk minder geschikt. (Gepubliceerd in Journal of Banking and Finance 24 (7), July 2000, pp. 1131-1154)