509 - Een econometrische analyse van de bankbiljettencirculatie in Nederland

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 6 augustus 1997

In dit rapport wordt een vernieuwde versie gepresenteerd van een econometrisch model van de Bank waarmee de omvang van de bankbiljettencirculatie en de teruggekeerde en afgekeurde bankbiljetten kunnen worden voorspeld. De belangrijkste vernieuwingen in deze modelversie zijn het expliciet inbouwen van lange termijnrelaties en het opnemen van betaalautomaten als verklarende variabele voor de bankbiljettencirculatie. In het rapport worden tevens aan de hand van enkele scenario's voorspellingen met het geactualiseerde model gedaan voor de bankbiljettencirculatie tot eind 2001.