506 - Generational accounting with feedback effects on productivity growth: an application to the public sector of the Netherlands

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 6 juli 1997

Dit onderzoek is een uitbreiding van een eerdere studie, waarbij de arbeidsproductiviteitsgroei niet langer constant is verondersteld, maar reageert op het niveau van de overheidsinvesteringen en de hoogte van het vorderingentekort, overeenkomstig inzichten uit de endogene groeitheorie. Volgens de gepresenteerde resultaten leiden het huidige regelingenstelsel en budgettaire beleid ertoe dat toekomstige generaties veel hogere lasten moeten dragen dan huidige generaties, waarbij het verschil 17% van het levensduurinkomen kan bedragen. Een budgettair neutrale verschuiving van overdrachtsuitgaven naar overheidsinvesteringen kan deze verschillen in belangrijke mate reduceren.