505 - Vertekening van de cpi: een kritische analyse van het Boskin- rapport

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 6 juni 1997

Naast een samenvatting van de voornaamste bevindingen uit het eindverslag van de commissie-Boskin, biedt dit onderzoeksrapport een kritische analyse ervan en wordt ingegaan op de implicaties van het Boskin-rapport voor de Nederlandse cpi. Tevens worden twee recente Amerikaanse studies besproken die voorstellen bevatten ter reductie van de vertekening van de cpi. Geconcludeerd wordt dat, hoewel het waarschijnlijk is dat de cpi de kosten van levensonderhoud overschat, de kwantificering van de meetfout door de commissie-Boskin empirisch onvoldoende is gefundeerd. Verder stuit de implementatie van de door de commissie gedane aanbevelingen op praktische bezwaren waarvoor thans nog geen bevredigende oplossing voorhanden is.