499 - On the construction of European area-wide aggregates: a review of the issues and empirical evidence

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 6 april 1997

In het rapport bespreekt de auteur de mogelijkheden en de methodologische vraagstukken die rijzen bij aggregatie van economische data voor verschillende landen tot totalen voor een landengroep, met een toepassing voor de EU-landen. Het paper is in augustus 1997 gepresenteerd op een conferentie van het International Statistical Institute.