498 - Policy making and model development: the case of the Nederlandsche Bank's model MORKMON

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 6 april 1997

Dit rapport is geschreven ten behoeve van de door het Tinbergen Instituut in mei 1997 georganiseerde Workshop 'Empirical Models and Policy Making'. De studie biedt een beschouwing van de wisselwerking tussen modelontwikkeling/-gebruik en beleid binnen de Nederlandsche Bank, met bijzondere aandacht voor het model MORKMON.