495 - Effecten van de Marshall-hulp volgens twee modellen

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 6 maart 1997

Dit rapport bevat een tweetal studies waarin op basis van simulaties met een globaal empirisch model respectievelijk het macro-economisch beleidsmodel van het CPB uit 1962 schattingen worden gemaakt van de directe economische effecten van de Marshall-hulp op de Nederlandse economie.