493 - Corporate governance in the Netherlands

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 6 februari 1997

Deze studie betreft een momenteel sterk in de belangstelling staand thema van economisch onderzoek. In het rapport wordt ingegaan op de spreiding van het aandelenbezit in Nederland over diverse sectoren, mede in vergelijking met andere industriƫle landen, en wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de ontwikkeling van het aandelenbezit van banken. Ook wordt het recente rapport van de Commissie Peters belicht, waarin wordt gepleit voor een meer Angelsaksisch getinte corporate governance structuur.