492 - Strategieën voor monetair beleid: de verschillen tussen geldhoeveelheidsbeleid en inflatiebeleid in theorie en praktijk

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 6 februari 1997

Het rapport geeft een op de literatuur gebaseerd overzicht van de verschillende aspecten van beide beleidsstrategieën en gaat tevens in op de ervaringen die in landen als Duitsland, Canada, Nieuw Zeeland en het Verenigd Koninkrijk met de daar vigerende strategieën in het verleden zijn opgedaan. Tenslotte bevat deze studie een empirische analyse van rentereactiefuncties voor het Duitse en Engelse monetaire beleid. De voorlopige uitkomsten daarvan suggereren dat, ondanks verschillen in beleidsstrategie, de inzet van het rente-instrument onderliggend vooral lijkt te worden bepaald door de ontwikkeling van de inflatie.