490 - Electronic money and seigniorage of EU central banks

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 6 februari 1997

Dit rapport doet verslag van een studie die is verricht ten behoeve van de Task Force on Electronic Money of the EMI Working Group on EU Payment Systems. Diverse scenario's voor de effecten van elektronisch geld op de seigniorage van centrale banken in de EU worden doorgerekend. Daaruit blijkt dat de uitkomsten voor de diverse landen behoorlijk kunnen verschillen. Alleen in vrij extreme scenario's zal het verlies aan seigniorage meer dan 0,5% bbp bedragen.