488 - Rentestructuur, economische activiteit en de implicaties voor monetair beleid: een empirische analyse voor Nederland

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 6 februari 1997

In deze studie is onderzocht of de rentestructuur in Nederland informatie bevat ten aanzien van de toekomstige economische activiteit en of de rentestructuur op basis daarvan een rol zou kunnen spelen bij de monetaire beleidsvorming. Geconcludeerd wordt dat informatie ten aanzien van de toekomstige economische groei vooral aanwezig is in het korte eind van de rentestructuur. Omdat het verband tussen rentestructuur en economische activiteit niet stabiel is en de rentestructuur in Nederland zich moeilijk laat beheersen is deze geen geschikte intermediaire doelvariabele maar bezit wel een zekere indicatorfunctie.