487 - De risicopremie op aandelen in de Europese Unie

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 6 januari 1997

Uit deze studie blijkt, dat de welbekende 'equity premium puzzle' in de zin van Mehra en Prescott ook opgaat voor vijf EU-landen, die gerekend mogen worden tot de zogenoemde kopgroep van de EMU. Volgens de auteur is hier echter geen sprake van een anomalie maar van een theorie die niet bestand is tegen de feiten. De in het rapport bijeengebrachte kritiek op de aandelenpremiepuzzel toont dat op zijn minst een nadere nuancering van het theoretisch uitgangspunt wenselijk is.