747 - De Dynamische kenmerken van inflation targeting in een klimaat van onzekerheid

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 september 2003

Bestudeerd zijn de gevolgen van onzekerheid voor inflation targeting in een dynamische omgeving. Met behulp van het model van Svensson voor een op de geprognosticeerde inflatie gericht beleid wordt de behoedzame benadering volgens Brainard vergeleken met een meer actieve aanpak gebaseerd op een tweestaps optimalisatieprocedure. uit de analyse blijkt dat er sprake is van een uitruil tussen de beheersbaarheid van de verwachtingen en de verruiming van de variabiliteit binnen het stelsel. Aangetoond wordt dat het behoedzame principe van Brainard alleen optimaal functioneert in een op het verleden gericht model, waar bij de vorming van het inflatie-evenwicht verwachtingen geen rol spelen. In een toekomstgericht model leidt het echter tot instabiliteit, omdat het zich niet leent voor de beheersing van de verwachtingen. Een meer agressieve benadering, zoals die welke in het onderhavige onderzoek in ontwikkeld, kan daarentegen voor een grotere stabiliteit zorgen omdat daarmee, ondanks de onzekerheid bij de transmissievariabelen, een meer effectieve en rechtstreekse behersing van de verwachtingen mogelijk is. Daarbij wordt aangetoond dat er omstandigheden zijn waaronder de voordelen van het beheersen van de verwachtingen ruimschoots opwegen tegen de kosten van een al te intensief gebruik van het instrument. Trefwoorden: inflation targeting, verhoogde variabiliteit, tweestaps procedure, dynamische modellen