541 - Specifiek arbeidsmarktbeleid in Nederland: een inventarisatie en beoordeling

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 26 april 1998

Dit rapport beschrijft in Nederland bestaande regelingen voor loonkostensubsidies en directe banencreatie en analyseert de mogelijkheden voor evaluatie ervan. De effectiviteit van deze vorm van arbeidsmarktbeleid is in het algemeen moeilijk vast te stellen. De effecten dienen per programma geëvalueerd te worden; gericht op onderlinge vergelijkbaarheid van programma’s. Hiervoor zijn de directe effecten het meest geschikt, maar indirecte effecten en uitvoeringskosten zijn eveneens van belang bij het onderling vergelijken van dit soort regelingen. Trefwoorden: actief arbeidsmarktbeleid, loonkostensubsidies, directe banencreatie, evaluatiesubsidies JEL code: H53, J68