543 - Credit channels in Europe: bank-level panel data analyses

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 26 juni 1998

Dit artikel maakt gebruik van gedesaggregeerde data van bankbalansen om het bestaan van kredietkanalen van de transmissie van monetair beleid in brede zin in Europa te testen voor de jaren 1990-1995. Op basis van een theoretisch model wordt beargumenteerd dat het bestaan van een bankleenkanaal impliceert dat banken met liquide en minder liquide balansen en grote en kleine banken verschillend reageren op veranderingen in de ruimte van het monetair beleid. Bovendien wordt het balanskanaal beschouwd door de vraag naar leningen in relatie tot bankgrootte te bekijken. De empirische uitkomsten ondersteunen het bestaan van kredietkanalen van monetair beleid in continentaal Europa. Het bankleenkanaal is vooral sterk in Duitsland, België en Nederland, terwijl het balanskanaal relatief sterk is in opnieuw Duitsland en in mindere mate ook in Italië. In Frankrijk en Italië lijken banken enerzijds liquiditeitsrestricties te hebben ondervonden gedurende de steekproefperiode. Anderzijds laten de empirische resultaten zien dat ook in Frankrijk en Italië een bankleenkanaal bestaat indien de ruimte van het monetair beleid niet wordt gemeten door veranderingen in de korte rente maar door een monetaire condities index, die ook rekening houdt met de ontwikkelingen in de dollarkoers. In het Verenigd Koninkrijk lijken kredietkanalen daarentegen niet te bestaan of worden gedomineerd door leen en deposito vraagfactoren van bankklanten. Trefwoorden: panel data modellen, monetair beleid, banken, EU lidstaten JEL code: C23, E52, G21