544 - Monetary transmission and controllability of money in Europe: a structural vector error correction approach

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 16 juni 1998

In dit artikel wordt een structureel vector error correctie model geschat ter modellering van drie essentiële voorwaarden voor een succesvol geldhoeveelheidsbeleid: stabiliteit, controleerbaar-heid en voorspelbaarheid. In de eerste stap van de analyse worden de lange termijn evenwichtsrelaties bepaald aan de hand van multivariate coïntegratietechnieken. Twee evenwichtsrelaties worden gevonden: een geldvraagrelatie en een Fisher effect voor de lange rente. Het structurele model wordt vervolgens geïdentificeerd door zowel korte termijn als lange termijn restricties op te leggen aan de verschillende structurele schokken. De korte rente schok blijkt de geldhoeveelheid nauwelijks te beïnvloeden, terwijl het effect op de inflatie negatief, maar niet statistisch significant blijkt te zijn. Trefwoorden: controleerbaarheid, geldvraag, gegeneraliseerd common trends model JEL codes: C32, E41, E52 (Verschenen als DNB-Staff Report nr 36)