545 - Herziening van de DNB-conjunctuurindicator

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 28 juni 1998

De indicator is sinds zijn constructie ongewijzigd gebleven en heeft het achteraf bezien bevredigend gedaan. Niettemin is het raadzaam om de indicator periodiek door te lichten. Dit rapport doet daarover verslag. De belangrijkste conclusie is dat de conjunctuurindicator op twee punten herziening behoeft: 1. een andere methode van trendberekening, die een duidelijker onderscheid maakt tussen echte cycli en subcycli en die tevens minder gevoelig is voor nieuwe cijfers; 2. vervanging van twee van de vijf samenstellende reeksen door reeksen met betere voorspellende eigenschappen. (Gepubliceerd in Economisch Statistische Berichten, 4-9-1998, pp. 660-664)