548 - De NAIRU en inflatie: een empirische analyse voor Nederland

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 28 juli 1998

Onderzocht wordt of de NAIRU een goede indicator is voor het toekomstig beloop van de inflatie in Nederland. Naast de empirische analyse wordt ook een kort overzicht van de relevante literatuur en onderliggende modellen van de NAIRU gepresenteerd. De empirische resultaten laten zien dat schattingen voor de NAIRU in Nederland weinig robuust zijn en het niveau van de gevonden NAIRU-waarden met grote onzekerheid omgeven. Ook blijkt dat voor korte voorspelhorizons inflatievoorspellingen weinig gevoelig zijn voor veranderingen in de waarden van de NAIRU. Geconcludeerd wordt dat de NAIRU een weinig betrouwbare informatievariabele is die bij de monetaire beleidsvoorbereiding met een grote dosis voorzichtigheid moeten worden betracht.