549 - Zeepbelvorming op de Nederlandse aandelenmarkt: een onderzoek met behulp van rationele en adaptieve verwachtingen

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 26 augustus 1998

Deze studie gaat dieper in op zeepbelvorming in het koersverloop op de Nederlandse aandelenmarkt over de periode 1973-1997. Behalve een empirische analyse worden verschillende zeepbeltheoriÃĢen besproken waarbij de aandacht vooral gericht is op het proces hoe verwachtingen worden gevormd. Rationele en adaptieve verwachtingen worden vervolgens gemodelleerd en onderzocht wordt in hoeverre deze processen een goede beschrijving geven van de prijsvorming van Nederlandse aandelen.