555 - De risicopremie van aandelen in Nederland: een analyse van 21 beursfondsen op grond van het model van Campbell

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 26 september 1998

De aandelenpremie wordt geanalyseerd voor 21 individuele Nederlandse beursfondsen met behulp van het model van Campbell. Deze methode verklaart de aandelenpremie als een lineaire combinatie van covarianties van het rendement met residuen van toestandsvariabelen. Deze residuen zijn verkregen door een eerste orde VAR te schatten. Bovendien houdt deze benadering rekening met het belang van human capital. De verkregen vergelijking heeft een multifactor gedaante zoals in de arbitrage pricing theory. De risico-aversie is de belangrijke parameter in deze vergelijking. Schattingen met behulp van de methode van gegeneraliseerde momenten leveren theoretisch plausibele waarden op voor de risico-aversie. Trefwoorden: aandelenpremie, individuele beursfondsen, risico-aversie JEL Codes: G12, C23