558 - Comparatieve handelsvoordelen in Europa: de empirische verdeling van de Balassa index

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 8 oktober 1998

Voor de classificatie van industrie├źn in een bepaald land op basis van het comparatieve handelsvoor- of nadeel, wordt veelal gebruik gemaakt van de Balassa index. Indien deze index een waarde van 1 of meer heeft, dan duidt dat op een comparatief handelsvoordeel voor de desbetreffende industrie. Een bepaalde waarde van deze index geeft echter weinig inzicht in de mate waarin er sprake is van een comparatief handelsvoordeel omdat de statistische verdeling van de index niet bekend is. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een onderzoek naar de empirische verdeling van de Balassa index. Het blijkt dat deze verdeling scheef is, niet gevoelig is voor aggregatie van de waarnemingen over de tijd, en door de tijd heen stabiel is. Een regionale indeling blijkt echter wel van invloed te zijn op de verdeling. Trefwoorden: Balassa index, empirische verdeling, Europese Unie, Japan JEL codes: C49, F49