565 - Regulation and banking: a survey

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 17 november 1998

Dit onderzoeksrapport geeft een overzicht van de theorie van regulering in het algemeen en van die van het bankwezen in het bijzonder. Twee theorie├źn ter verklaring van regulering worden beschreven. De normatieve benadering legt de nadruk op marktfalen als reden voor overheidsingrijpen. De positieve benadering verklaart overheidsregulering als de uitkomst van een wisselwerking tussen het gedrag van beleidsmakers en dat van belangengroepen. De tweede helft van het rapport is gewijd aan bankregulering. Het is betoogd, dat de voor banken typerende combinatie van direct opeisbare tegoeden enerzijds en niet-verhandelbare activa anderzijds regulering rechtvaardigt. De effecten van regulering in de vorm van depositoverzekering, kapitaalvereisten, bank monitoring, het sluiten van banken alsmede de optimale vormgeving van het bankentoezicht worden besproken. Uit een confrontatie van de theorie met de praktijk van bankregulering blijkt, dat de aanbevelingen uit de theorie tot op zekere hoogte reeds hun weerslag in de praktijk hebben gevonden. Voorbeelden zijn risico-afhankelijke depositoverzekeringspremies en dito kapitaalvereisten. Trefwoorden: regulering, bankwezen JEL codes: G21, G28