566 - Nominal wage contracts, adjustment costs and real persistence of monetary shocks

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 15 december 1998

In dit rapport wordt een monetair algemeen-evenwichtsmodel beschreven waarin monetaire schokken significante en aanhoudende effecten op de reële economie hebben. In het eerste deel van het rapport wordt aangetoond dat in Christiano's (1991} `limited participation' model met kapitaalaanpassingskosten -- gecalibreerd op EU-gegevens -- persistente reële effecten van monetaire schokken niet optreden. Naast installatiekosten van kapitaalgoederen en restricties op het herzien van portfoliobeslissingen moeten daarom nog andere fricties de monetaire transmissie verklaren. Aangezien nominale looncontracten in Europa eerder de regel dan de uitzondering zijn, wordt in het tweede deel van het rapport een `limited participation' model met kapitaalaanpassingskosten en nominale looncontracten onderzocht. Dit model blijkt de waargenomen reële effecten van monetaire schokken te kunnen verklaren. Deze effecten zijn bovendien persistent voor realistische aanpassingskosten en een sterk geautocorreleerde geldgroei die voor Europa kenmerkend is. Trefwoorden: Monetair algemeen-evenwichtsmodel, monetaire transmissie, liquiditeitseffecten, looncontracten JEL Codes: D58, E32, E52