567 - Credit channels and consumption: European evidence

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 21 december 1998

Dit paper bestudeert de macro-economische relevantie van kredietkanalen van monetair beleid door het effect van de externe financieringspremie (EFP), dat over de conjunctuurcyclus kan variëren, op de particuliere consumptie in Europa te onderzoeken. Een consumptie model incorporeert kredietkanalen door te veronderstellen dat liquiditeit gerestricteerde consumenten niet alleen hun huidig inkomen gebruiken ter financiering van hun consumptie, maar ook externe financiering, waarvan de beschikbaarheid afhangt van de EFP. De empirische analyse laat een accelerator effect van de EFP op consumptie zien voor Duitsland, Italië en Nederland. Voor Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en België is daarentegen geen enkel bewijs voor dit financieel accelerator mechanisme gevonden. Trefwoorden: Kredietkanalen, consumptie, externe financieringspremie, EU lidstaten JEL Codes: C22, E21, E52