744 - Financieel Gedrag Nederlandse Huishoudens: een Analyse van de DNB Household Survey 2003

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 7 oktober 2003

Dit rapport presenteert een analyse van financieel gedrag van Nederlandse gezinnen op basis van de DNB Household Survey. De enquête-uitkomsten geven inzicht in de gevolgen en achtergronden van de aanhoudende schuldstijging van huishoudens. De toename van hypotheekschuld hangt samen met de verzilvering van overwaarde op de eigen woning. De financiële kwetsbaarheid van huishoudens blijkt te zijn toegenomen, met name de gevoeligheid voor rentebewegingen. Tevens wordt ingegaan op de reactie van beleggers op de sluipkrach op de aandelenmarkten sinds 2000. De meerderheid heeft zijn aandelenpakket weliswaar grotendeels of volledig aangehouden, maar is wel voorzichtiger geworden. Belangrijk thema van de enquête is de houding van Nederlandse gezinnen ten opzichte van de pensioenvoorziening. Het blijkt dat de kennis over de eigen pensioenregeling bij velen op zijn minst gebrekkig is. Het Nederlands publiek ziet iedere versobering van de huidige regelingen voor 65plussers als een aantasting van verworven rechten en is in grote meerderheid tegen dergelijke maatregelen. Liever betaalt men meer premies om later van de huidige voorzieningen gebruik te kunnen maken. Trefwoorden: financiële kwetsbaarheid, verzilvering overwaarde eigen woning, pensionering en pensioenregelingen JEL codes: D12, E21, G21, J26