748 - Het einde van het Stabiliteits- en Groeipact?

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 5 november 2003

Dit onderzoeksrapport evalueert het Stabiliteits- en Groeipact. Als eerste wordt een overzicht gegeven van de huidige regels en de wijze waarop deze gehanteerd zijn. Vervolgens worden inzichten uit de politieke economie gebruikt om het Pact te analyseren. In het bijzonder wordt de keuze voor zogeheten ´zachte regelgeving´ besproken en wordt een vergelijking getrokken met begrotingsregels voor Amerikaanse staten. Vervolgens wordt ingegaan op de verschillen in de mate waarin grote en kleine lidstaten zich zullen houden aan begrotingsregels en wordt aandacht besteed aan de invloed van de conjunctuurcyclus op het begrotingssaldo. Tot slot worden recente voorstellen van de Europese Commissie om het Pact te hervormen kritisch besproken. Trefwoorden: Stabiliteits- en Groeipact, EMU, begrotingsdiscipline JEL codes: E61, E63