752 - Pensions and public opinion: a survey among Dutch households

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 december 2003

Dit rapport presenteert de bevindingen van een enquête onder gezinnen (onderdeel van de DNB Household Survey 2003) naar diverse aspecten (verwachtingen, zorgen, houding en voorkeuren) rond de eigen pensioenvoorziening en het Nederlandse systeem van pensioenregelingen. We onderzoeken de samenhang tussen de uitkomsten en specifieke financiële en niet-financiële individuele karakteristieken. Een duidelijke meerderheid verwacht een versobering van de huidige pensioenregelingen en is tegen iedere maatregel die het niveau van de pensioenvoorzieningen aantast. Men betaalt liever meer AOW-premies. De uiteenlopende voorkeuren voor versoberingmaatregelen suggereren dat het delen van risico’s tussen generaties niet vanzelfsprekend is. Nederlandse huishoudens laten hun pensioenopbouw graag over aan hun pensioenfonds en zijn bereid hogere premies te betalen in ruil voor een gegarandeerde uitkering. Toch, is een substantiële minderheid voorstander van meer keuzevrijheid. Deze wens blijkt niet gerelateerd te zijn aan specifieke huishoudkenmerken en is geen weerspiegeling van specifieke voorkeuren van degenen die reeds derde peiler voorzieningen hebben getroffen. Velen maken zich vooralsnog niet druk over hun pensioen en nemen een “dat zien we dan wel weer” houding aan. Dit uit zich in een gebrekkige kennis van de eigen pensioenvoorziening, vooral bij jongeren, vrouwen, lageropgeleiden en mensen zonder baan. Trefwoorden: AOW, tweede peiler pensioen, enquête onder huishoudens, risicohouding en -voorkeur JEL codes: D12, J26, G23, H55