nr 750 - Eurozone Money Demand: Time series and dynamic panel results

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 23 november 2003

De effectiviteit van de belangrijke rol voor de geldhoeveelheid in het monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) wordt normaal gesproken bekeken door te kijken naar tijdreeksschattingen van de geldvraagfunctie in de eurozone. Dit brengt echter de keuze voor een aggregatiemethode, waarmee voldoende lange datareeksen gevormd worden om goede econometrische resultaten te verkrijgen, met zich mee. Deze studie belicht verschillende aggregatiemethoden en laat zien dat variabele groeiratio aggregatie de beste eigenschappen heeft. De resultaten van de op die manier geconstrueerde reeksen bevestigen de effectiviteit van het monetair beleid van de ECB. Hiernaast probeert deze studie de aggregatieproblematiek te vermijden door een (niet-stationaire) dynamische panel methode te gebruiken die de landspecifieke datareeksen gebruikt. De resultaten laten zien dat verschillen in de geldvraagfunctie voor de eurozone landen waarschijnlijk zijn. Het niet kunnen kwantificeren van deze verschillen maakt het moeilijk specifieke implicaties te geven voor het monetair beleid van de ECB. Echter de gevonden verschillen zouden de tijdreeksschattingen kunnen beïnvloeden en hierdoor implicaties hebben voor het monetair beleid van de ECB.