756 - Het kasmiddelenbeheer van Nederlandse bedrijven: nieuwe sporen van aggregatie

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 februari 2004

Wij onderzoeken het kasmiddelenbeheer van het Nederlandse bedrijfsleven. Hiervoor maken we gebruik van een eenvoudig fouten correctiemodel, toegepast op financiële data gemeten op bedrijfsniveau. In het model worden veranderingen in kasmiddelenbezit verklaard door kort termijn schokken als ook de behoefte het nagestreefde optimale kasmiddelenbezit te benaderen. Wij laten zien dat de snelheid van aanpassing richting de kasdoelstelling hoger is, naarmate wij meer bedrijfsspecifieke informatie opnemen in de kasdoelstelling. Dit resultaat ondersteunt de gedachte dat er een negatief verband bestaat tussen de hoeveelheid ruis in de bepaling van de kasdoelstelling en de snelheid van aanpassing. Het suggereert ook dat de lage aanpassingssnelheid die in menig studie op macroniveau wordt berkregen het resultaat is van aggregatieproblemen. Trefwoorden: Kasmiddelenvraag bedrijven; Voorzorgskasmiddelen JEL codes: C33; C43; E41; G3