758 - Niet-lineair monetair beleid in Europa: feit of fictie?

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 18 juni 2004

In deze studie onderzoeken wij of eenvoudige lineaire modellen het monetaire beleid en de economische cyclus in Europa afdoende beschrijven van 1979 tot 2002. Voor Nederland, Frankrijk en Italiƫ blijkt dit het geval voor zowel het monetaire beleid als ook de economische cyclus, voor Duitsland met name voor het monetair beleid. Het alternatief omvat een niet-lineair model waarin bijvoorbeeld de monetaire reactiefunctie sterker kan neigen naar inflatiebestrijding in tijden van economische expansie dan in recessie, of waarin monetaire verkrapping een sterker effect zou kunnen hebben op economische activiteit dan een verruiming. Voor Duitsland vinden wij enig bewijs voor niet-lineaire effecten van monetair beleid op economische activiteit. JEL Code: C51 Trefwoorden: Tijdreeks modelspecificatie; Lineariteitstoetsen; Niet-lineaire modellen