761 - De dynamische aanpassing van de werkelijke kapitaalstructuur richting de optimale kapitaalstructuur

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 30 juni 2004

We bestuderen de dynamiek van de kapitaalstructuur van bedrijven in Centraal- en Oost-Europa om een beter begrip te krijgen voor de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van de financiële systemen in deze regio. Het dynamische model dat we gebruiken endogeniseert de optimale leverage (dat wil zeggen de ratio vreemd vermogen ten opzichte van eigen vermogen) én de aanpassingssnelheid en is toegepast op micro-economische gegevens van bedrijven in tien landen. De resultaten tonen dat bedrijven gedurende het transitieproces hun leverage in het algemeen verhogen, hetgeen het verschil tussen de werkelijke en de optimale leverage verkleint. Winstgevendheid en leeftijd van het bedrijf zijn de meest robuuste determinanten van de optimale kapitaalstructuur. Oudere bedrijven gaan meer leningen van banken aan, terwijl de winstgevendheid de optimale leverage van bedrijven vermindert. De ontwikkelingen in het banksysteem hebben bedrijven in het algemeen in staat gesteld om hun optimale leverage te benaderen, maar asymmetrische informatie tussen bedrijven en banken speelt nog steeds een rol. Als gevolg hiervan prefereren bedrijven interne financiering boven financiering door banken (ze tonen dus 'pikorde' gedrag) en passen hun leverage slechts langzaam aan. Trefwoorden: kapitaalstructuurdynamiek, transitielanden, financiële -systeemontwikkeling JEL codes: C23, G32, O57