Verzekeraars en assurantietussenpersonen

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 augustus 2001

Het Economisch en Sociaal Instituut van de Vrije Universiteit (ESI-VU) heeft in opdracht van de PVK een onderzoek uitgevoerd onder alle in Nederland werkzame verzekeraars naar de verdeling en samenstelling van hun distributiekanalen. De resultaten van dit onderzoek zijn neergelegd in dit rapport.