1 - Niet-financiële gegevens pensioenfondsen. Stand van zaken Pensioenmonitor eind 1994.

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 april 1995

De Pensioenmonitor heeft tot functie het systematisch volgen van de ontwikkeling van de aanvullende pensioenen in Nederland, ten behoeve van de beleidsvoorbereiding en -bepaling op centraal en decentraal niveau. De gegevens uit de Pensioenmonitor zijn gebaseerd op de informatie die pensioenfondsen verplicht zijn aan de PVK te verstrekken.