7 - Rekenen op pensioen. Een prognosemodel voor de pensioenfondsensector.

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 november 1996

De PVK heeft een rekenmodel ontwikkeld waarmee prognoseberekeningen kunnen worden uitgevoerd voor zowel individuele pensioenfondsen als het totaal aan fondsen. In dit deel wordt de waarde van het model voor het toezicht beschreven. Verder komt de opzet van het model aan de orde. Ook wordt ingegaan op de eerste onderzoeksresultaten. De studie wordt afgesloten met de doorrekening van een aantal scenario's.