9 - Stand van zaken Pensioenmonitor eind 1995. Niet-financiële gegevens pensioenfondsen.

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 november 1996

De Pensioenmonitor volgt systematisch en up-to-date de ontwikkelingen op het terrein van de aanvullende pensioenen in Nederland. Deze Pensioenmonitor bevat niet-financiële gegevens van pensioenfondsen en van rechtstreekse regelingen. Deze laatste gegevens zijn door het CBS verzameld met behulp van een grote steekproef onder verzekeraars, in opdracht van de PVK.