10 - Rapport van de Werkgroep opvangregeling

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 december 1996

Het Verbond van Verzekeraars en de PVK hebben een opvangregeling uitgewerkt die het mogelijk maakt op een zodanig moment bij een verzekeraar in te grijpen dat een faillissement kan worden voorkomen. Het rapport bevat een beschrijving van de regeling in hoofdlijnen, de uitwerking van een drietal opvangvarianten en gaat in op de met de regeling gemoeide financiƫle en wettelijke consequenties