11 - Het gebruik van financiële derivaten door Nederlandse pensioenfondsen

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 september 1997

Deze studie bevat de resultaten van een enquête die de PVK in het najaar van 1996 onder pensioenfondsen heeft uitgevoerd. In dit onderzoek wordt eerst ingegaan op het feitelijk gebruik van derivaten. Daarna komt de kwaliteit van het gevoerde beleid en de organisatie aan de orde. Vervolgens wordt bezien in hoeverre beide elementen op elkaar aansluiten. De studie wordt afgesloten met de consequenties van de uitkomsten voor het toezicht.