12 - Pensioenmonitor, niet-financiële gegevens pensioenfondsen. Stand van zaken eind 1996.

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 juni 1997

Deze nieuwe uitgave van de pensioenmonitor bevat bijgewerkte getalsmatige informatie over de niet-financiële gegevens van pensioenfondsen, eind 1996. Tevens wordt een vergelijking gemaakt van cijfers van pensioenfondsen over de laatste drie jaar. Deel 12 vormt het vervolg op twee eerdere publicaties van de Pensioenmonitor, ‘PVK studies’ 1 en 9.