13 - Insurance Company Ownership in the Netherlands: Implications for Corporate Governance and Competition

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 mei 1997

In dit deel van de 'PVK studies' wordt ingegaan op resultaten van onderzoek naar het belang van en de ontwikkelingen in Nederland op het terrein van de Corporate Governance en verzekeringsmaatschappijen (en pensioenfondsen). Daarbij ligt het accent op de invloed van aandeelhouders op de onderneming. Ook wordt ingegaan op de ontwikkelingen in Corporate Governance en de rol van de toezichthouder daarin.