14 - Informatieverstrekking aan verzekeringnemers

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 april 1998

Er wordt ingegaan op resultaten van het onderzoek naar de naleving door levensverzekeraars van de Regeling informatieverstrekking van verzekeringnemers 1994. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een steekproef van levensverzekeraars die ca. 83% van de totale verzekeringsmarkt representeert. Daarnaast is een korte studie verricht naar de juridische aspecten van informatieverstrekking.