15 - Pensioenmonitor, niet-financiële gegevens pensioenfondsen. Stand van zaken eind 1997.

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 april 1998

De vierde jaarlijkse publicatie van de PVK over de Pensioenmonitor geeft een geactualiseerd overzicht van de hoofdkenmerken van de pensioenregelingen bij pensioenfondsen. Daarnaast worden in een apart hoofdstuk, de 'Capita Selecta', de franchise en het toeslagenbeleid specifiek belicht.