17 - De Pensioenmeetwijzer. Een toelichting.

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 oktober 1999

In deze studie wordt de methodiek beschreven die is ontwikkeld voor de meting van de pensioenkosten ten behoeve van de evaluatie van het 'Convenant inzake de arbeidspensioenen'. Daarnaast beschrijven de auteurs op welke wijze de PVK de meetmethodiek verder heeft uitgewerkt en toegepast. Met deze 'PVK studies' zijn voor het eerst algemeen bruikbare kwantitatieve vuistregels gepubliceerd die inzicht geven in de orde van grootte van de kostenconsequenties van een aantal mogelijke regelingswijzigingen. Deze kwantitatieve vuistregels kunnen een belangrijke ondersteuning bieden bij een discussie over inhoud en kosten van pensioenregelingen.