18 - De noodregeling

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 januari 2000

Deze studie behandelt de nieuwe wettelijke regeling voor de noodregeling van verzekeringsondernemingen. Het doel van de noodregeling en de plaats ervan binnen het toezichtsinstrumentarium van de PVK worden beschreven. Vervolgens komen de specifieke wettelijke regels aan de orde, waaronder de regeling van de positie van de polishouders. Daarbij wordt ook ingegaan op de jurisprudentie. Onderwerp van de studie is verder het EU-richtlijnvoorstel inzake liquidatie van verzekeringsondernemingen. In een bijlage zijn gegevens opgenomen over noodregelingen in de laatste twintig jaar.