21 - Het gebruik van financiële derivaten door Nederlandse levensverzekeraars

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 juni 2000

Enkele jaren geleden heeft de PVK een aantal richtlijnen ten aanzien van het beleggingsbeleid en de beleggingsorganisatie van verzekeraars en pensioenfondsen geformuleerd, in het bijzonder wat betreft het gebruik van financiële derivaten. In 1996 heeft reeds een onderzoek naar het gebruik van financiële derivaten door Nederlandse pensioenfondsen plaatsgevonden. Om een marktbreed beeld te verkrijgen en haar inzicht in het gebruik van en posities in financiële derivaten bij levensverzekeraars te verbeteren heeft de PVK in 1999 een generiek schriftelijk onderzoek uitgevoerd. In het onderzoek is aandacht besteed aan het beleggingsbeleid ten aanzien van financiële derivaten, het feitelijke gebruik van financiële derivaten en derivatenposities, de beleggingsorganisatie van de verzekeraar en het risicobeheer van de verzekeraar.