22 - Toetsing van deskundigheid en betrouwbaarheid

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 september 2000

Plaats en ontwikkeling van de toetsing van management van verzekeraars in Nederland en in internationaal verband. In 'PVK studies' 22 wordt een beschouwing gegeven van het belang van toetsing van het bestuur van verzekeraars. In de studie wordt het doel en de plaats van toetsing in het toezicht beschreven. Er wordt ingegaan op ontwikkelingen in en ervaringen met toetsing in de verzekeringssector, zoals de categorie├źn te toetsen personen, de toetsingscriteria, jurisprudentie van de bestuursrechter op het gebied van toetsing en de toetsingsprocedure in de praktijk. Ten slotte wordt er een beeld geschetst van de internationale ontwikkelingen van de afgelopen jaren en van ontwikkelingen die in de toekomst denkbaar zijn.